onsdag 4 september 2013

Bedöma exempeltexter

Vi arbetar med instruerande texter just nu och i veckan har vi letat kvalitéer i texter för att hitta goda textförebilder.
Vi har även tränat på att ge feedback med hjälp av "2 stars and a wish" (2 bra saker med texten och en utvecklingsmöjlighet).
 Som hjälp hade eleverna en matris, vår genreplansch för instruerande text och sin egen erfarenhet såklart.
I par letade eleverna kvalitéer, diskuterade kvalitéer utvärderade mot målen och slutligen gav de feedback i form av "2 stars and a wish".
Imponerande vilka diskussioner om kvalitéer och vilken bra feedback de gav på texterna.
Heja eleverna!

Här kommer några exempel på arbetet:

//Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar