onsdag 19 februari 2014

Läsfixarna

Vi arbetar hårt med läsförståelsestrategier i klassen. Målet med det är att öka läsförståelsen och för att eleverna ska bli aktiva läsare som vet vilka strategier som behövs för att kunna inferera (läsa mellan raderna).

Hela Borås stad arbetar med ett Läsprojekt för att eleverna ska öka sin läsförståelse.

Vi har som ni kanske läst tidigare arbetat med boken Fotoalumet av Laura Trenter för att träna på och förbättra läsförståelsestrategin att förutspå, Spågumman Sia.

Nu har vi startat arbetet med alla läsfixarna och att använda dem i olika textgenrer.


Vilka är de olika läsfixarna och vilka strategier hjälper de oss med:

 Förutspå 
(Spågumman Sia) 
Använda ledtrådar från rubriker, textavsnitt och bilder för att förutspå vad texten kommer att handla om. 
Ställa frågor 
(Frågvise Farid) 
Ställa frågor som det finns svar på i texten eller som kräver att man infererar. 
Reda ut oklarheter 
(Detektiven Disa) 
Reda ut ord och begrepp som man inte förstår. 
Sammanfatta 
(Cowboy Kim) 
Sammanfatta vad texten handlar om eller vad som är viktigast i den 

Först hade vi en minilektion med fokus på läsfixarnas uppgifter och vilka lässtrategier de "har hand om" och efter den en minilektion om hur man använder lässtrategikartan. Sen var vi igång.
Vi startade med en sakprosatext (faktatext) ur vår Geografibok om Norden. Texten hette "Olja och naturgas". Eleverna arbetade i par eftersom jag vill att de ska diskutera med varandra, sätta ord på sina tankar och förklara hur de tänker.
Eleverna gör sitt bästa, kämpar och jobbar med texterna genom att använda läsfixarna och de olika strategierna.
Det märks att de verkligen vill förbättra sin läsförståelse och att de älskar att diskutera med varandra.


Lässtrategikartan är uppdelad i 5 fält där varje läsfixare har sitt eget fält och ett fält, det översta, är till för att tänka till och skriva om vad man vet sedan innan, sin förförståelse.De två första rutorna arbetar man med innan man läser texter. Man får läsa och titta på rubrik, underrubriker, bilder och bildtext.
De rutorna handlar om att få syn på sin förförståelse om texten och att använda Spågumman Sia till att förutspå vad texten handlar om. 

De två nästkommande fälten arbetar man med under tiden man läser texten. Detektiven Disa hjälper till att reda ut oklarheter, svåra ord, begrepp och saker man inte förstår. Frågvise Farid ställer frågor till texten som ofta kräver att man måste inferera (läsa mellan raderna) men även sådana saker som är otydliga och kanske inte finns förklarade i texten.
Det sista fältet arbetar man med när man har läst texten. Det är Cowboy Kim som hjälper till att sammanfatta vad texten handlar om eller sammanfatta det viktigaste.


Vi samlas sedan i helklass för att prata om vad vi skrivit i de olika fälten. Det gör vi för att visa på goda exempel och för att eleverna ska få idéer och inspiration om hur man kan ta hjälp av de olika läsfixarna, formulera frågor och faktiskt få en djupare förståelse av texten med hjälp av kompisarnas frågeställningar, svar och oklarheter.


//Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar