torsdag 27 mars 2014

Träna förmågan att använda de olika läsförståelsestrategiernaI veckan började vi läsa boken "Testamentet" av Laura Trenter. Vi har tidigare läst de två föregångarna i serien om Gilbert och Linn som med hjälp av ledtrådar i fotografier löser konstiga och märkliga händelser.
Jag läser högt och vi stannar i boken för att förutspå, reda ut oklarheter eller göra kopplingar. Allt detta är läsförståelsestrategier som gör att era barn får träna sin förmåga att förstå och tolka olika texter.
I de tidigare böckerna (Fotoalbumet och Dagboken) har vi fokuserat och tränat på förmågorna att förutspå utifrån ledtrådar i texten och bilderna eftersom böckerna är perfekta för det ändamålet. Boken är en deckare med fotografier som ledtrådar. Jag visar alla bilder på projektorn så att alla kan se bilderna samtidigt. Det gör att vi utifrån bilderna kan förutspå och diskutera tillsammans. Och jag lovar, de diskuterar! Efter att vi läst 2 böcker tidigare med fokus på att utveckla sin läsförståelse genom läsförståelsestrategier sker förutsägelser, kopplingar till andra texter och till händelser i världen eller till sig själv nu helt spontant.
Eleverna avbryter mig när jag läser för att reda ut oklarheter eller för att ställa frågor till texten som vi tillsammans försöker få svar på och reda ut. De uppmärksammar även varandra på eventuella ledtrådar i texten.
I början fick jag leda dem i diskussionerna men nu efter träning är diskussionerna självgående. Jag kan ta ett steg tillbaka och konstatera att böckerna engagerar och bjuder in till diskussion och att förutspå. När fotografierna visas på projektorn startar era barn direkt att samtala om bilderna och påvisa samband och likheter och kopplar det till det vi läst. Det är så häftigt när 27 elever sitter och diskuterar om samma bilder. Och jag lovar, ingen pratar vid de här tillfällena om något annat! Snacka om att lära av och med varandra och att vara del av en gemensam läsupplevelse. Nästan som att vara på en gemensam resa.

//HannaInga kommentarer:

Skicka en kommentar