måndag 27 januari 2014

Sv-läxan

Den här veckan jobbade vi med s.109-137 På Sv.-läxan.
Då läser vi de sidorna som vi får av Hanna och svarar på frågor som finns i läsloggen då tränar vi på läsförståelsestrategier.
I skolan jämför vi våra frågor & svar med en klasskamrat och ser hur
de har tänkt, då lär vi oss av varandra.

//Erik och Quintus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar