fredag 28 februari 2014

Fulmonster

Detta är våra "Fulmonster" som är klara. 
När vi har jobbat med våra "Fulmonster" har vi först planerat vårat arbete och fått rita ritningar.

Syslöjden: 
Först ritade vi mallar.
Sedan klippte vi ut dem.
Sen skulle vi sy dem och stoppa dem.

Träslöjd:
Först ritade vi ritningar.
Sedan sågade vi ut ritningarna i trä.
Sen slipade och målade dem.

Ha en trevlig dag/ Ella och Olivia!

torsdag 27 februari 2014

Veckobrev v. 9

Hej!
I onsdags hade vi besök av Elias som ska börja här den 11 mars.
Vi har läst ut våran svenska läxa "Varg nosar och jagar".
Vi ska börja läsa en ny bok som svenska läxa som heter "Mio min Mio".
På matten i torsdags har vi haft matte utomhus.
Textilslöjds-gruppen hade ingen slöjd i onsdags.
På måndagen och tisdagen hade vi två vikarier som hette Olivia och Jonathan.
Vi har tittat på ett nytt avsnitt på "Geografens Testamente".
Vi har jobbat med våra IUP och EA.
Det har varit "Matsmart" vecka.
De flesta har blivit klara med sina "Fulmonster".
På Elevrådet har vi pratat om att vi ska ha en "idrottsplanering" som visar vad vi ska ha på idrotten varje vecka.

V.10
Måndag: Läxdag
Tisdag: Idrott
Onsdag: Slöjd
Torsdag: Sovmorgon
Fredag: Musik, Idrott
Hanna är borta Måndag och Fredag.

Trevlig helg önskar 5A!

//Olivia och Ella

Info från Hanna:
Den 13 mars åker vi till Navet och deltar i deras tema om kroppen.
Den 14 mars åker vi till badhuset för att göra "simprov". Vi åker från skolan 8.25 och är tillbaka i skolan ca 10.20.
Den 1 april kommer alla föräldrar på skolan att vara välkomna på "öppet hus". Lärarna kommer då hålla workshops som visar och förtydligar de skolutvecklingsområden vi arbetar med just nu. Inbjudan kommer.

fredag 21 februari 2014

Veckobrev v.8

Hej!!!!

Vi har börjat att använda läsfixarna till att hjälpa oss när vi läser texter och vi använder även lässtrategikarta.
På matten har vi börjat att jobba med procent.
En del börjar bli klara med sina Fulmonster på slöjden.
Vi har en praktikant på idrotten som heter Erik.
På SO har vi jobbat med geografens testamente och våran geografibok.
På NO-Lektionen har vi jobbat med artiklar om mat vi har använt lässtarategikarta och 
Läsfixarna.
Vi har fått prova trummor på musik-lektionen.
Vi har fått en ny matematik lärare som heter Johan.
Info från Hanna
Utvecklingssamtalen kommer att ligga i maj då det kommit nya rekommendationer från Skolverket.
På onsdag kommer vi få besök av vår nya klasskompis.
Vill påminna klassföräldrna om Vårbasaren. Är det något ni undrar över i planeringen ska jag försöka att bistå med svar.

onsdag 19 februari 2014

Läsfixarna

Vi arbetar hårt med läsförståelsestrategier i klassen. Målet med det är att öka läsförståelsen och för att eleverna ska bli aktiva läsare som vet vilka strategier som behövs för att kunna inferera (läsa mellan raderna).

Hela Borås stad arbetar med ett Läsprojekt för att eleverna ska öka sin läsförståelse.

Vi har som ni kanske läst tidigare arbetat med boken Fotoalumet av Laura Trenter för att träna på och förbättra läsförståelsestrategin att förutspå, Spågumman Sia.

Nu har vi startat arbetet med alla läsfixarna och att använda dem i olika textgenrer.


Vilka är de olika läsfixarna och vilka strategier hjälper de oss med:

 Förutspå 
(Spågumman Sia) 
Använda ledtrådar från rubriker, textavsnitt och bilder för att förutspå vad texten kommer att handla om. 
Ställa frågor 
(Frågvise Farid) 
Ställa frågor som det finns svar på i texten eller som kräver att man infererar. 
Reda ut oklarheter 
(Detektiven Disa) 
Reda ut ord och begrepp som man inte förstår. 
Sammanfatta 
(Cowboy Kim) 
Sammanfatta vad texten handlar om eller vad som är viktigast i den 

Först hade vi en minilektion med fokus på läsfixarnas uppgifter och vilka lässtrategier de "har hand om" och efter den en minilektion om hur man använder lässtrategikartan. Sen var vi igång.
Vi startade med en sakprosatext (faktatext) ur vår Geografibok om Norden. Texten hette "Olja och naturgas". Eleverna arbetade i par eftersom jag vill att de ska diskutera med varandra, sätta ord på sina tankar och förklara hur de tänker.
Eleverna gör sitt bästa, kämpar och jobbar med texterna genom att använda läsfixarna och de olika strategierna.
Det märks att de verkligen vill förbättra sin läsförståelse och att de älskar att diskutera med varandra.


Lässtrategikartan är uppdelad i 5 fält där varje läsfixare har sitt eget fält och ett fält, det översta, är till för att tänka till och skriva om vad man vet sedan innan, sin förförståelse.De två första rutorna arbetar man med innan man läser texter. Man får läsa och titta på rubrik, underrubriker, bilder och bildtext.
De rutorna handlar om att få syn på sin förförståelse om texten och att använda Spågumman Sia till att förutspå vad texten handlar om. 

De två nästkommande fälten arbetar man med under tiden man läser texten. Detektiven Disa hjälper till att reda ut oklarheter, svåra ord, begrepp och saker man inte förstår. Frågvise Farid ställer frågor till texten som ofta kräver att man måste inferera (läsa mellan raderna) men även sådana saker som är otydliga och kanske inte finns förklarade i texten.
Det sista fältet arbetar man med när man har läst texten. Det är Cowboy Kim som hjälper till att sammanfatta vad texten handlar om eller sammanfatta det viktigaste.


Vi samlas sedan i helklass för att prata om vad vi skrivit i de olika fälten. Det gör vi för att visa på goda exempel och för att eleverna ska få idéer och inspiration om hur man kan ta hjälp av de olika läsfixarna, formulera frågor och faktiskt få en djupare förståelse av texten med hjälp av kompisarnas frågeställningar, svar och oklarheter.


//Hanna

måndag 17 februari 2014

Geografi

Vi kollade på Geografens testamente Norden


Vi fick måla av norden 


Med vänlig hälsning, Samatar och Jesper

torsdag 6 februari 2014

Veckobrev

Hej
Denna veckan har vi åkt skridskor och vi fick ta med oss fika.
Vi har haft slöjd där vi har fortsatt med våra Fulmonster.
Vi har haft en vikarie som heter Mia.
Snart har vi läst ut Dagboken.
Idrotten var inställd i tisdags för att vi åkte skridskor.
Vi har jobbat med våran IUP och EA.
I onsdags fick vi pannkakor till lunchen.
Byggarna fixar i ordning fotbollsplanen.
Vi har haft sovmorgon i torsdags och det var lugnare.
På matten har vi träffat Johan som ska ha oss efter lovet.
Vi målade fjärilar på bilden och förbättrar dom genom feedback.
Vi har fått en läxa på musiken.
I fredags hade vi idrott.
Vi har tittat på Geografens testamente.
Vi har kollat på här har du din mat.
Vi ska ha lov nästa vecka.

Trevligt lov önskar 5A!!


So

Vi har SO med Mia

IUP

Vi jobbar med våran IUP och EA, det är kul!söndag 2 februari 2014

Veckobrev v.5

Hej!
I veckan har vi jobbat med våran IUP. (individuell utvecklingsplan)
Vi har jobbat med våra fjärilar på bilden och tränar på att ge feedback.
På SO har vi tittat på Geografens testamente och jobbat med ett arbetsblad till det.
Vi har jobbat med  detective games och forbidden words då tränar vi på att förklara ord.
Vi har haft musik i klassrummet för att Caroline är på semester.
På idrotten har vi haft en ny version av spökboll som kallas bommen och fotboll.
Vi har fått vår första matteläxa sen julovet. 
Vi har läst dagboken.
I onsdags har vi haft slöjd och fortsatt med våra fulmonster.
Nästa vecka har vi en vikarie som heter Mia för att Hanna ska åka på semester.

Trevlig helg önskar klass 5A

av Quintus & Erik

Info från Hanna
Mia är vikarie för mig hela veckan. På tisdag åker klassen till ishallen och åker skridskor. Glöm inte hjälm! Skridskor och fika är ju också bra såklart!
Alla läxor är till måndagen efter lovet.