måndag 7 april 2014

Studenter på besök

Förra veckan hade vi besök i klassen. Tre lärarstudenter från Göteborgs Universitet var på besök för att titta på hur vi i klassen arbetar med läsförståelsestrategier.


Helena, Jenny och Anna, som läser sista terminen på lärarutbildningen vid GU (Göteborgs Universitet), har fått ett stipendium för att göra en jämförare studie med utgångspunkt i PIRLS gällande explicit undervisning i läsförståelse.
Explicit läsundervisning = hur vi synliggör , förklarar för eleverna hur man använder läsförståelsestrategier för att bli en bättre läsare.
PIRLS = En studie med syfte att jämföra elevprestationer och elevers kunskaper i läsning över tid och att se på framgångsfaktorer hos de länder som lyckas i studien.
Varför kom de då till oss och hälsade på?
Jo, Borås stad har satsat hårt de senaste åren med att vidareutveckla lärares kompetens vad beträffar explicit läsförståelseundervisning och läsförståelseutveckling.
Jag fick frågan från Utvecklingsenheten om jag ville ta emot tre lärarstudenter och sånt tackar jag aldrig nej till.

Lektionen de fick uppleva var en ganska så vanlig lektion för oss i klassen då vi arbetar med läsförståelsestrategier. Den här dagen läste vi en faktatext, men det kunde lika gärna ha varit en artikel eller en berättande text. Vi arbetar med läsförståelsestrategier i alla ämnen och med alla textgenrer vi möter.

Eleverna fick med hjälp av läsfixarna och lässtrategikartan ta sig an texten i smågrupper. Eleverna skriver helt enkelt ner sin förförståelse, sina förutsägelser (Spågumman Sia), de oklarheter (Detektiven Disa) de stöter på, frågor de har till texten (Frågvise Farid) och sammanfattar (Cowboy Kim) på slutet vad de läst/lärt sig.

Så här ser lässtrategikarta ut:
När alla grupper har arbetat igenom texten med hjälp av lässtrategikartan samtalar vi om texten i helklass. Då hjälps vi åt att reda ut oklarheter, svara på frågor till texten och lyssnar på varandras sammanfattningar. Det är viktigt att lyssna på hur andra går till väga för att själv lära sig av de goda exemplen.

Jag måste ju få skryta lite också... De var så imponerade av eleverna i klass 5A!!!
Heja er mina duktiga, nyfika och kunskapstörstande elever!

//Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar