onsdag 4 september 2013

Genreplansch

Vad är en genreplansch?
En plansch över hur en viss texttyp är uppbygd. Vilka kännetecken t.ex. en instruerande text har. Planschen tillverkar vi tillsammans efter att noggrant ha granskat olika instruerande texter. Tittat på likheter och diskuterat begrepp som struktur, sammanlänkande ord, rubrik, kronologisk ordning, verb i imperativ osv.
Planschen sitter uppsatt i klassrummet som stöd och repetition för att eleverna ska träna sig i att skriva en instruerande text på bästa sätt.

Så här ser vår genreplansch för instruerande text ut just nu:


//Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar